Mijn lichaam, lijf… (21)

Vanavond [12-5] gaat de werkgroep ‘existentialisme’ van www.filosofievoorhetleven.nl aan deslag.
Via internet met Skype, vanwege de corona-kwestie.
We behandelen het boek van Sarah Bakewell:
De existentialisten, filosoferen over vrijheid, zijn en cocktails.
Hein Oostveen heeft een mooie samenvatting gemaakt rond hoofdstuk 10: De dansende filosoof.

Met enige vrijmoedigheid leidt dit tot HINT nummer 21…. met de vragen…

* Houd je van dansen… hoezo, waarom…?
* Wat is het meest aantrekkelijke van je lichaam…?
* Voor wie ben je vooral bang… hoe voelt dat?
* Zou je kunnen voortleven zonder je lichaam… bijv. na je dood?


Laat deze vragen rustig op je inwerken… tot welke voorlopige bevindingen kom je?
Ben benieuwd naar je ervaringen. 🙂


Zelf-kennis (20)

Waarom zou je jezelf met Zelf-kennis bezig houden?
Het antwoord van mijn oude leermeester Pieter van de Griend (uitvinder van de mentaliteitenleer) was vaak…
Via Zelf-kennis sta je open voor je angst en… je wordt flexibeler en meer creatief in concrete alledaagse situaties.
Zelf-mentoring (ZM) is een prima hulpmiddel om je angsten vriendelijk tegemoet te treden.
Want… angst en onzekerheid behoort tot de kern van wie we zijn of willen worden.

Daarom nu HINT nummer 20, die je ook goed kunt gebruiken in de nieuwe 1.5 meter corona-maatschappij:

* Ga na welke waarde of uitgangspunt bij jou op nummer 1 staat
* Wat functioneerter wel of niet goed in je gestresste lichaam…
* Wat wil je vooral de komende 4-8 jaar bereiken…
* Hoe kun je rust en ontspanning in je dagelijks leven ‘installeren’…


Vertaal deze vragen svp. naar je eigen unieke situatie.
Hoor graag over je ervaringen… 🙂

Jezelf worden (19)

Wel of niet verborgen is dit toch vaak een onderliggende doelstelling.
Ik, jij, wij… willen graag ‘ons zelf’ worden.
En.., het is ook een motief om aan Zelf-Mentoring [ZM] te doen, want je zoekt naar je interne ‘raadgever’ die je daarbij kan helpen.

Maar… wat is dan meer precies dat ‘zelf worden’…?
Wat zou je daarbij dan kunnen voorstellen?

Dat voert dan naar HINT nummer 19…:

Ga ontspannen en relexed in je makkelijkste en plezierigste stoel zitten, en laat bijvoorbeeld 1 of meer van de volgende vragen langs komen:

* Ben je vooral uit op winst, rijkdom, bezit…?
* Heb je een bijzonder talent, vaardigheid…?
* Ben je voor- of tegen- de mens, je partner, de wereld…?
* Wat zou je echt meer, en wat minder ‘moeten’ of ‘willen’ doen…?


Zet vooraf je eierwekker op 15 minuten, zodat je niet verdwaalt in teveel fantasie of verveling. 🙂
Laat svp horen wat deze Hint jou oplevert…

Ik-Zoek… (18)

Het voordeel van Zelf-Mentoring [ZM] is vooral dat je een nieuw perspectief op je eigen leven… en dat van anderen krijgt.
Want, het gaat vooral om de basis-idee dat je altijd ‘opnieuw kunt beginnen’.
Toch heeft dat ‘opnieuw beginnen‘ ook een steuntje, of … methode nodig.
Althans… soms. 🙂
Een praktische manier is om te vertrekken vanuit je zelf, en dan geleidelijk toe te werken naar 1 of meer suggesties die je daarbij kunnen helpen.
Sommige schrijvers in Amerika noemen dat de I-Search aanpak of methode.

Dat leidt dan tot HINT nummer 18….

1. Zoek een rustige plek en schrijf 1 of meer vragen, die voor jou van belang zijn.
2. Schrijf daarna wat bijhorende vrije associaties op, die hierbij in je opkomen.
3. Zoek uit wat je rode inhouds-draad is van al jouw gedachten en gevoelens.
4. Vertaal die naar een suggestie (tip) die je kunt uitproberen, uittesten in je alledaagse leven…


Herhaal dit zo vaak als je leuk vindt, en… tot het voor jou ook goed uitpakt.
Ben benieuwd.

Corona en je ZM (17)

De huidige corona-crisis heeft een enorme invloed op je alledaagse leven. Want, je moet een masker dragen, 1.5 meter afstand houden, regelmatig je handen wassen… en zoveel mogelijk thuis (geisoleerd) leven.
Nou doet Zelf-Mentoring (ZM) juist een beroep op je interne wijze adviseur.
Dus… hoe vreemd het ook klinkt… je kunt de huidige corona-crisis ook gebruiken om je doel en missie in jouw leven NU nader te onderzoeken.
Wie weet komen er zo nieuwe ideeen en mogelijkheden naar voren, die je nog niet kende…?

Dat kan dan leiden tot jouw volgende onderwerpen via HINT (nummer 17):

* Hoe staat het met je finanien op korte en lange termijn…?
* Wat kun je doen om angst- en depri-gevoelens aan te pakken…?
* Wie kan je vandaag nog inschakelen voor een ‘goed gesprek’…?
* Wat wordt je nieuwe doel in dit leven voor de komende 4 jaar…?


Pas deze vragen zelf aan, zodat je er NU mee uit de voeten kunt.
Ben benieuwd naar je ervaringen.

Let op je Flow (16)

Het zou heel verkeerd zijn als je jouw Zelf-Mentoring (ZM) als een statisch en gefixeerd ‘iets’ opvat.
Als iets onbeweeglijks, en weinig dynamisch.
Integendeel…, je ZM is vooral een proces dat voortdurend in beweging is, en jou wil helpen met het nemen van betere inzichten en beslissingen.
Het begrip FLOW kan je daarbij nu al helpen.
‘Flow’ betekent dat je ZM als een stroom kunt ervaren, en dat je daardoor je alledaags handelen kunt vergemakkelijken.

Dat leidt dan tot de volgende HINTS (nummer 16)…
* Kijk hoe jezelf en de omgeving voortdurend verandert…?
* Je Flow heeft ook iets spannends, iets inspirerends…?
* Je motivatie, je zin in het leven… toont zich in je Flow…?
* Let ook eens op de Flow bij je naasten op werk & prive…?


Pas de Flow-Hints zelf aan, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.
Ben benieuwd naar je ervaringen.

Levendigheid (15)

Vandaag – dinsdag 5 mei 2020 – is het bevrijdingsdag.
Waarom zou je dan geen ruimte geven aan je Zelf-Mentoring [ZM], die jou kan helpen om ook je ‘levendigheid’ en ‘lust tot leven’ te bevorderen…?
Want, je ZM biedt de mogelijkheid om betere keuzes te maken ten aanzien van je levensdoelen op korte en lange termijn.
En ‘levendigheid’ is toch een van de mooiste kwaliteiten in het alledaagse leven.
Emmy van Deurzen – een therapeutisch existentialiste uit het VK – heeft dat mooi verwoord in haar 4 existentie-vormen…

Dat kan leiden tot de volgende HINTS (nummer 15), die jezelf vandaag kunt aanpassen, toepassen…:

* Werk ik aan mijn goede gezondheid…?
* Met welke mensen ga ik plezierig en leuk om…?
* Ben ik integer, betrouwbaar…?
* Heeft mijn leven (nog) zin…?


Vertel hier s.v.p. over je ervaringen…

Feedback is nodig (14)

Feitelijk maakt Zelf-Mentoring [ZM] deel uit van de bredere beweging van ‘zelf-hulp’.
Strikt genomen is het niet meer dan een simpel hulpmiddel, die je kunt gebruiken om je levens- en werk-doelen verder uit te bouwen.
En vooral…om de juiste prioriteiten te vinden voor de lange en kort termijn.
Dus… een onmisbaar hulpmiddel.
Oftewel… de reacties en commentaren of je leven nuttig en zinvol verloopt.
Anders gezegd… maak feedback vandaag tot je vriend en adviseur voor lastige en ingewikkelde levens-vragen.

Dat leidt dan tot de volgende HINTS (14)…:

* Welke gevoelens blokkeren je leven… waarom eigenlijk?
* Wat zou je vandaag, morgen anders kunnen doen… of nalaten?
* Van welke 3 mensen zou je echte (authentieke) feedback willen krijgen…?
* Welke feedback-methode werkt voor jou het beste… en krijg je die ook?

Vertaal deze vragen naar je eigen feedback-programma en probeer daar iets mee te doen.
Ben benieuwd naar je ervaringen.

Co-Mentoring (13)

Zelf-Mentroing (ZM) is in de kern een eenvoudige methode.
Je gunt jezelf opzettelijk tijd, om een of meer eigen vragen relaxed en ‘puntig’ te overdenken en te beantwoorden.
Je maakt gebruik van je ‘stroom der gedachten en gevoelens’, en je gaat dan na of dit iets bruikbaars oplevert voor je alledaagse leven.
Dat kun je alleen doen, maar soms is het ook nuttig om dat met een ander te doen.
Je kijkt in je adressenboek of e-mail bestand en kiest iemand met wie je op vertrouwde voet verkeert.
Dan maak je een afspraak van bijvoorbeeld 60 minuten, en zo kun je elkaar tot wederzijdse hulp zijn.

Dat levert dan de volgende HINTS (nummer 13) op:

* Zoek een goede plek, zorg ervoor dat je niet gestoord wordt…
* Verdeel de tijd eerlijk, zodat je beiden echt collegiaal aan bod komt…
* Zorg voor minimaal 1 duidelijke vraag of zelf-kwestie
* Noteer later de opmerkingen van je collega zelf-mentor (coach)

Ben benieuwd naar je ervaringen…

Onhandig… wat nu? (12)

Soms kom je in onhandige situaties terecht.
En, zo kun je ongemerkt verzeild raken in een niet-gewenst of onbedoeld conflict.
Gelukkig kun je dan altijd beroep doen op je Zelf-Mentoring (ZM).
Want… ZM is een eenvoudig hulpmiddel die je rust geeft, en die je helpt met nieuwe inzichten en mogelijkheden.
Zo verging het mij met het boek van Cora Vonk: HANDBOEK VOOR APPARTEMENT BEWONERS.
Sinds wij ook in appartementen wonen, is er de spanning tussen individuele bewoners en het collectieve belang van een heel flatgebouw.
Met haar boek krijg je nieuwe tips en handreikingen om je eigen onhandigheid onder ogen te zien, en… daar wat mee te doen.

Het boek van Cora Vonk leidt o.a. tot de volgende HINTS (12)…

* Wat zijn je echte rechten en plichten als bewoner…?
* Hoe ga je met confliten om…?
* Wordt jouw en andermans geld goed besteed…?
* Hoe werkt een goede Vereniging van Eigenaren (VVE)…?

Deel je ervaringen svp. op deze blog, voor alle flatbewoners in NL. 🙂