Zin = je richting

Goede morgen,
Langzaam, maar zeker komt mijn blog op dreef.
Ik had niet verwacht dat e.e.a. toch zo lastig en met moeilijkheden gepaard zou gaan.
Maar met wat externe kundige hulp hoop ik toch verder te komen.

Mijn hoofdthema is het: ONTDEKKEN VAN JE ZIN.
De grote Van Dale ziet als grondbetekenis van ‘zin’ vooral ‘richting’.
Dus… de koers die jezelf, anderen en organisaties inslaan op basis van zelf-onderzoek en te maken keuzes.

Zelf pleit ik voor een existentiele aanpak, oftewel een besef van de eigen gevoelens & denkbeelden die voortdurend een rol spelen… in je eigen situatie.

En dat betekent vandaag [31-10] o.a. voor mij: Hoe verkoop ik ONTDEK JE ZIN MET ZELF-MENTORING, een 125 pagina handleiding in de vorm van een zelf-hulpboek.

Opnieuw

Beste bezoeker, dank voor je komst.
Heb mijn blog-activiteit – per vandaag 29-10 – weer ter schrijfhand genomen.
De laatste weken lukte het me niet om de verschillende ‘schrijfsels’ te verbinden op deze blog-site.
Gelukkig is dat met externe hulp nu wel gelukt.
Ik wil de draad weer opnemen rond het ‘praktisch existentialisme’, want deze wijsgerige richting heeft mijn voorkeur.
Hoofdreden: deze filosofische stroming denk ik te begrijpen, en qua sentiment hoort ie bij me. :-).
Ter herinnering: Graag attendeer ik je op mijn zelfhulp-boek [handleiding]:
ONTDEK JE ZIN MET ZELF-MENTORING
49 Zinvragen voor zelf-raadgeving in het dagelijks leven.
Kosten: 20 E/exemplaar, verzend-/adm.kosten: 3.75 E/exemplaar.
Bij zelf-mentoring kun je denken aan…jouw eigen zelfkennis, vrijheid & verantwoordelijkheid.
Je kunt dit zelfhulp-boek [125 pags, formaat A-5] nu bestellen via: ferrie.veen@jebestaan.nl
Wordt vervolgd, nog een heel goede dag,
Ferrie