Na het einde…?

Mijn blog is gewijdt aan het praktisch existentialisme als wijsgerige ‘How to do it’?
Het is de poging om een relatie te liggen tussen theorie en praktijk.
Die praktijk kan van vele kanten komen.

Graag geef ik een eigen voorbeeld.
Ik had mijn lichaam bestemd voor de U.v.A. na mijn overlijden.
Dan kom je [al lijk] terecht bij de afdeling medische wetenschap, anatomie e.d.
Maar… na fiks wikken en wegen, wil ik nu bijgezet worden in het graf van onze overleden jongste zoon Martijn.
Deze ligt al in een mooi graf te Crooswijk – Rotterdam, onder prachtige bomen.
Dus… gisteren [14-11] heb ik de U.v.A. een brief geschreven met uitleg.

Na een nachtje slapen ben ik tevreden met de genomen beslissing. 🙂

HINT: Heb je al voorzieningen getroffen voor je komend einde?


Is doen je zijn?

Plotseling in een draaikolk van trainingen, gesprekken e.d. verzeild.
Als deelnemer geweest bij de Weerbaarheidstraining voor senioren te Rotterdam.
Dat mag ook wel als je 78 jaar oud bent.

‘s-Avonds druk gepraat over Aaron James hoofdstuk: ZIJN te Djoj.
Vanmorgen mijn wekelijks uurtje tai ch’i.
Heb tegen mijn docente gezegd… dat elke dag anders is om de goede bewegingsvorm te vinden.
Soms heb ik zelfs moeite om de bewegingen in de goede volgorde uit te voeren.
Rara… hoe je door je eigen lichaam in de war gebracht kan worden?
Mijn wijze docente sprak… Zit er niet over in, dit hoort er bij. 🙂

Vanavond haiku, o.a. over SEI SHONAGON.
Nog nooit over gehoord.
Morgen [14-11] mijn site verder afmaken…

Zijn van A. James

Goede morgen,

Mijn blog richt zich primair op het praktisch [toegepast] existentialisme.
De reden is vooral… daar voel ik me het best in thuis.

Geleidelijk aan komt mijn site www.jebestaan.nl op orde.
Mijn handicap met ict wordt gelukkig goed gemaakt door H.R., die me met alle lastige knoppen e.d. van groe dienst is.

Vanavond [12-11] gaan we aan de slag met het boek van A. James: SURFEN MET SARTRE, filsoferen op de golven van het leven.
M.n. hoofdstuk 5: ZIJN
Via… 2 korte inleidingen, en bijhorend gesprek & debat.
Aanvang: 19.30 uur te DJOJ Rotterdam.
Je kunt je nog opgeven via: www.filosofievoorhetleven.nl
Je bent van harte welkom!! 🙂
Nog een goede dag!

TIP voor vandaag [12-11]: Kijk eens uit naar het boek DE ZIN VAN HET LEVEN, van Fokke Obbema, Atlas Contact [uitg.], 240 blzn, 22,99 E

Doe het in 3 minuten

Gisteren [10-11] mijn verjaardag in familie-kring gevierd.
Had gevraagd om ‘iets’ te vertellen of te doen in 3 minuten.
Uiteindelijk boden vier familie-leden aan om iets te doen.

Toen ging het over…:
– bestaat je hele leven uit 2 fasen?
– verraad je gezicht 3 echte beelden?
– hoe kun je zelf een klein potje maken uit mooie klei?
– natuur als therapie voor een te gestresst leven… advies

En… we hielden ons strikt aan de 3 minuten, via een strakke regie en een preciese i-phone mobiel.

Gelukkig vond iedereen het een heel leuke aanpak, en we hoorden van elkaar werkelijk nieuwe dingen.
Nu aan de slag voor enkele sheets rond: Surfen met Sartre.
Kom svp. morgen [12-11] naar Djoj Rotterdam om 19.30 uur.
Zie: www.filosofievoorhetleven.nl

TIP: Zet een belangrijk idee, gevoel… om in een 3-minuten oefening voor anderen en jezelf. 🙂

Surfen & Zijn

Aanstaande dinsdag 12 november 2019, bespreken we hoofdstuk 5 uit het boek van Aaron James: SURFEN MET SARTRE, filosoferen op de golven van het leven.
In dit hoofdstuk maakt James aannemelijk dat ‘surfen’ niet alleen een kwestie is van denken, maar dat het een lichamelijk kunnen is… waaruit je kennen en kunnen blijkt.

Hoofdstuk 5 heeft als titel: ZIJN.
Je zou kunnen zeggen… zijn = kunnen.
Om dit ook in de praktijk te toetsen vier ik morgen mijn 78e verjaardag.
Ben geboren te Beverwijk, en vier het morgen via een familiaire ‘inhaalmanoeuvre’ te Rotterdam.
O.a. met behulp van een grote taart, 3 minuten-verhaaltjes en een ‘high tea’ in de Bakkerswinkel…

TIP: Kijk even op: www.filosofievoorhetleven.nl. Daar kun je je opgeven om a.s. dinsdagavond deel te nemen aan het ZIJN. Locatie: DJOJ Rotterdam, aanvang: 19.30 uur, kosten: 5 E/p.p., inclusief 1x gratis koffie/thee.

Heidegger-toneel 26-11

Bo Tarenskeen houdt een 1-mans dialoog over de Duitse filosoof Martin Heidegger.

Heidegger heeft een aanzienlijke vermaardheid, o.a. door:
– liefdesaffaires met Hannah Arendt
– invloed op het existentie-denken
– actief bewonderaar van de Nazi Adolf Hitler

Kortom een man waar veel over te zeggen valt.
Heb zelf een 1/2 jaar Heidegger – college – gevolgd via zijn boek Zijn en Tijd, aan de Erasmsus Universiteit Rotterdam.

Je kunt op DINSDAG 26 NOVEMBER de theatervoorstelling van Tarenskeen meemaken in de Junushoff, te Wageningen [NL].
Tel: 0317 465500

TIP: Wat vindt je van het volgende Heidegger-citaat?
Het Niets nietst.

Verzet & blokkade…?

Mijn blog wil zich vooral richten op het ‘praktisch existentialisme’.
Dan gaat het vooral om de vraag… Hoe denk ik daarover en wat zou ik er in het alledaagse mee kunnen?

Een voorbeeld van afgelopen woensdag:
Sinds september volg ik de cursus tai ch’i bij Slow Motion te Rotterdam, bij een voortreffelijke docente.
Daarbij gaat het om heel eenvoudige bewegingen die je langzaam en ‘flow’-achtig uitvoert.

Nou bleek dat ik er woensdag heel veel moeite mee had.
Zelfs een eenvoudige armbeweging ging me heel moeilijk af.
Teruglopend naar cafe Donner, vroeg ik me af.. Waarom vond ik het zo lastig?

Was het misschien een vorm van ‘verzet’… tegen iets gemakkelijks en eenvoudigs?
Na 2 nachten slapen, ben ik er nog niet uit. 🙂

TIP: Ga bij jezelf na wat je grootste verzet is.

Tweeslachtigheid…

Beste Bezoeker,

Vanavond [5-11] kun je nog meedoen aan het open socratisch cafe te DJOJ in Rotterdam.
Aanvang: 19.30 uur, kosten 5 E/per persoon.

Hein Oostveen houdt een inleiding n.a.v. hoofdstuk 6 TWEESLACHTIGHEID uit het boek van Ger Groot: De geest uit de fles, hoe de moderne mens werd wie hij is.

Vermoedelijk komt o.a. aan bod:
* natuurlijke goedheid
* de natuur
* ons zielenheil
*…

Voor meer informatie: www.filosofievoorhetleven.nl

Je bent van harte welkom, en 1 koffie/thee is bij de prijs inbegrepen.

Enne morgen… om 10.00 uur naar mijn tai ch’i les.
Kijk ik nu al naar uit.

Tip voor vandaag [5-11] de existentiele vraag: Is je eigen ziel op orde?

Zin = je richting

Goede morgen,
Langzaam, maar zeker komt mijn blog op dreef.
Ik had niet verwacht dat e.e.a. toch zo lastig en met moeilijkheden gepaard zou gaan.
Maar met wat externe kundige hulp hoop ik toch verder te komen.

Mijn hoofdthema is het: ONTDEKKEN VAN JE ZIN.
De grote Van Dale ziet als grondbetekenis van ‘zin’ vooral ‘richting’.
Dus… de koers die jezelf, anderen en organisaties inslaan op basis van zelf-onderzoek en te maken keuzes.

Zelf pleit ik voor een existentiele aanpak, oftewel een besef van de eigen gevoelens & denkbeelden die voortdurend een rol spelen… in je eigen situatie.

En dat betekent vandaag [31-10] o.a. voor mij: Hoe verkoop ik ONTDEK JE ZIN MET ZELF-MENTORING, een 125 pagina handleiding in de vorm van een zelf-hulpboek.

Opnieuw

Beste bezoeker, dank voor je komst.
Heb mijn blog-activiteit – per vandaag 29-10 – weer ter schrijfhand genomen.
De laatste weken lukte het me niet om de verschillende ‘schrijfsels’ te verbinden op deze blog-site.
Gelukkig is dat met externe hulp nu wel gelukt.
Ik wil de draad weer opnemen rond het ‘praktisch existentialisme’, want deze wijsgerige richting heeft mijn voorkeur.
Hoofdreden: deze filosofische stroming denk ik te begrijpen, en qua sentiment hoort ie bij me. :-).
Ter herinnering: Graag attendeer ik je op mijn zelfhulp-boek [handleiding]:
ONTDEK JE ZIN MET ZELF-MENTORING
49 Zinvragen voor zelf-raadgeving in het dagelijks leven.
Kosten: 20 E/exemplaar, verzend-/adm.kosten: 3.75 E/exemplaar.
Bij zelf-mentoring kun je denken aan…jouw eigen zelfkennis, vrijheid & verantwoordelijkheid.
Je kunt dit zelfhulp-boek [125 pags, formaat A-5] nu bestellen via: ferrie.veen@jebestaan.nl
Wordt vervolgd, nog een heel goede dag,
Ferrie