Ben ook bezig om verder uit te zoeken wat Zelf-Mentoring [ZM] is, en hoe het werkt.
In elk geval heeft het te maken met een intern beraad van jezelf, met jezelf.
Je gaat in gesprek met je eigen zieleleven over je toekomst, ook vanuit de ervaringen van je verleden.
Dat is geen statisch ‘gefixeerd’ proces, maar dynamisch en … met vallen en opstaan. Het is jouw aller-eigenste leerproces.
Daarom is het wijs en nuttig om je ZM vriendelijk en serieus ter hand te nemen.
Tenslotte wordt het een van je aller-beste vrienden, die het goed met jou voor heeft.

Dat leidt dan tot HINT-9, via het leuke boek van Susanne Florie: Hoe schrijf je zakelijke blogs?
Want… je kunt o.a. de volgende tips en vragen aan jezelf stellen:

* Helpt ZM om je waarheidsvinding te verbeteren, te stimuleren…?
* Gaat ZM respectvol om met jouw eigen doelen in dit leven…?
* Doet je ZM zijn werk wel goed… voor-/nadelen…?
Schrijf je suggesties, antwoorden op in je dagboek… en ga door.

Kwaliteit van je ZM (9)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *