Conflicten zijn lastig, verstorend, onzekerheid vergrotend… maar, zijn ook soms onvermijdelijk.
Ze raken direct je Zelf-Mentoring [ZM], omdat je op zoek moet naar de onderliggende gevoelens en welke mogelijkheden er zijn om het conflict ‘aan te pakken’.
In die zin heeft elk conflict een dubbele uitwerking… het raakt je als persoon en… binnen deze ‘kwetsuur’ moet je dan ook nog een goede oplossing zien te vinden.
Extra lastig is het feit dat veel conflicten zowel persoonlijk en organisatorisch van aard zijn…. en wel tegelijkertijd.
Zie de actuele conflicten rond de corona-aanpak, de 50Plus politieke partij en ‘hoe’ om te gaan met migranten.

Je kunt je ZM gebruiken om te zoeken naar een oplossing, die voor jezelf en anderen wellicht bruikbaar is.
Want… op de lange termijn is een goede conflict-oplossing in beider voordeel… voor jezelf en al die anderen.

Daarom nu: HINT nummer 8:
Denk eens aan een van de volgende vragen…
* Hoe gevoelig ben je voor ruzies, botsing van meningen…?
* Wat zijn de belangen van de ‘tegenstanders’…?
* Denk je aan mogelijke gewelddadigheid van de ander, en jezelf…
* Zou een gesprek met een ‘wijze’ Andere je op weg kunnen helpen…?

Conflict-aanpak (8)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *