Tijdgeest 2017: 29 augustus 19.00 uur

Op 29 augustus a.s. houden we een 2e Filosofisch Cafe over het thema TIJDGEEST 2017.
De 1e was op dinsdag 25 juli in het Huis der Zotheid [Rotterdam].
Als voorlopige conclusie kwam daar uit: het vasthouden en ontwikkelen van je passie, hartstocht, engagement… is de echte opgave en uitdaging.
Vooral als beleid en organisaties dat niet meer zo nodig vinden.
Denk hierbij ook aan ‘schaalvergroting’.
1 Ding werd duidelijk: hartstocht zonder binding aan locale, concrete gebeurtenissen is zo goed als onmogelijk.
Wat zegt dit over de Tijdgeest van 2017?
Wat mij betreft: … waakzaamheid, zowel t.o.v. anderen als jezelf wordt [steeds] belangrijker.
Wie het korte verslag van de 25e juli wil hebben… stuur mij een mailtje, dan stuur ik je dat toe.
ferrie.veen@jebestaan.nl
Je kunt je nu al opgeven voor het Filosofisch Cafe op de 29e augustus, start vanaf 19.00 uur, kosten: 12 E p.p., locatie: Huis der Zotheid te Rotterdam

Ferrie

Zijn wij onderweg…??

Gisteren [25-7] hebben we onze 1e Filosofisch Cafe gehouden rond het thema: TIJDGEEST 2017?
Met 5 deelnemers hebben we de methodiek van de socratische ‘zandloper’ doorlopen.
Als fraai hittepunt [kwestie] kwam naar voren… Zijn wij onderweg van de invloed van boven naar opbouw van onderaf?
Een voorlopige eind-conclusie was: Hoe houd je je eigen passie, gedrevenheid op lange termijn in tact?? Een conclusie in de vorm van een werk-vraag. Mooi!

Het volgende [2e] Filosofisch Cafe vindt plaats op DINSDAG 29 AUGUSTUS vanaf 19.00 in het Huis der Zotheid te Rotterdam [www.huisderzotheid.nl].
Je kunt je nu al opgeven, kosten 12 E p.p., inclusief welkomstdrankje en ondersteunende info-papieren.
Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen, goed thuis in de methodiek van het socratische gesprek.
Kijk svp ook even naar de zwem- en zomer-activiteiten van dit Huis der Zotheid [zie site].
Voor info en contact: ferrie.veen@jebestaan.nl
Hopelijk tot de 29e augustus…?!

Vrijheid: 25 juli

Vanavond starten we rond 19.00 uur [tot 21.45 uur] met het Filosofisch Cafe.
Thema: TIJDGEEST VAN 2017.
Aan de hand van 5 filosofische gesprek-regels onderzoeken we: Wat is er met de tijdgeest van 2017 toch aan de hand?
Een fascinerend onderwerp… omdat de tijdgeest een dwingende invloed heeft op ons denken, voelen en handelen.
De tijdgeest begrijpen is de vrijheid van jezelf EN anderen vergroten.
De begeleiding is in handen van: Andre de Bruijn en Ferrie Veen.
Kosten: 12 E p.p., inclusief welkomstdrankje.
Locatie: Huis der Zotheid – www.huisderzotheid.nl – nabij M-stations Oostplein en Blaak te Rotterdam
P-gelegenheid is aanwezig.
Je kunt je voor vanavond NU nog aanmelden, en/of… je kunt ook op dinsdag 29 augustus a.s. meedoen.
Opgave via: www.huisderzotheid.nl

Onzekerheid, risico… Fil. Cafe

Vanmiddag [24-7] een voorbereidingesprek met collega Andre de Bruijn over ons Filosofisch Cafe morgen [25-7] in het Huis der Zotheid [aanvang 19.00 uur]. Thema: TIJDSGEEST 2017… Fascinerend onderwerp. Kreeg gisteren de gedachte dat veel te maken heeft met… komende onzekerheid, risico’s, durf. Enfin, we maken een programma-opzet voor morgen zodat elke deelnemer aan het onderzoekend gesprek easy kan deelnemen.
Aanmelding via: www.huisderzotheid.nl
Kosten: 12 E p.p. [inclusief welkomstdrankje]
Locatie: Nabij M-station Blaak en Oostplein [Rotterdam
Duur: vanaf 19.00 – 21.45 uur
Hopelijk tot morgen [25-7].

Tijdgeest 2017: Waarom eigenlijk??

Soms vragen mensen zich af: Waarom de TIJDGEEST 2017 nader te beschouwen?
De tijdgeest betekent vooral .

Mogelijke antwoorden op de WAAROM-vraag:
– onze kinderen [nieuwe generatie] leven al in een heel andere tijd-denk-wereld
– de invloed van nieuwe info-technologie├źn is enorm… en deels onvoorspelbaar
– hoe ontwikkelt zich onze waakzaamheid, vertrouwen & veiligheid?
– creativiteit, innovatie, zingeving… worden steeds belangrijker…kun je daar zelf wat mee?

Een filosofisch cafe mikt vooral op herstel en vernieuwing van je eigen en andermans zin-geving met behulp van het goede gesprek.

Vandaar dat wij op dinsdag 25 juli 2017 vanaf 19.00 uur een FILOSOFISCH CAFE houden om onze eigen tijd-ervaringen en gedachten nader te onderzoeken.
Locatie: Huis der Zotheid, centrum van Rotterdam [vlakbij M-station Blaak en Oostplein]
Kosten: 12 E p.p. [welkomstdrankje inbegrepen]
Graag mee nemen: papier en potlood
Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen
Opgave en plattegrond: je kunt je NU opgeven via: www.huisderzotheid.nl
Info: ferrie.veen@jebestaan.nl

We hopen je de 25-7 te ontmoeten.

Maak snapshots van 2017…

Andrea Wiegman onderzoekt in haar boek DE TIJDGEEST ONTRAFELD [2014] wat de huidige trends zijn. Dit doet ze via de methodiek van de ‘snapshots’. Korte directe analyses van belangrijke ervaringen van o.a. koffie drinken, science fiction en indrukwekkende – ook technologische – verhalen. Haar conclusie: de huidige tijdgeest zal opnieuw betekenis moeten geven aan de mens die opzettelijk [doelgericht] maakt en creeert.

Op dinsdag 25 juli a.s. houden wij een FILOSOFISCH CAFE vanaf 19.00 uur in het Huis der Zotheid te Rotterdam-Centrum. Dan gaan we vragenderwijs op zoek naar de kern van de huidige tijdgeest… en wat je daarmee zou kunnen [misschien… moeten] doen.
Opgave: via www.huisderzotheid.nl
Kosten: 12 E p.p.
Begeleiders: Andre de Bruijn en Ferrie Veen
Bestemd voor: iedereen die de huidige Tijdgeest 2017 beter wil verstaan
Je bent van harte welkom!

Efficiency & overbodig leven

Vandaag twee mooie berichten in de grote [geschreven] NLse kwaliteits- pers: 1. Alles wordt gericht op efficiency, wie niet efficient meer kan handelen wordt overbodig, kost geld en kan dus beter verdwijnen. 2. De SGP schakelt de buitenlandse pers in… omdat er een NL-beeld zou zijn… waar dokters vooral bezig zijn met dood maken en euthanasie.
Ogenschijnlijk twee verschillende ‘trends’, maar… ze zeggen wel iets over de Tijdgeest van 2017 in NL.

Daarom organiseren we op a.s. dinsdag 25 juli 2017 vanaf 19.00 uur een FILOSOFISCH CAFE in het Huis der Zotheid [Rotterdam-centrum]. Volgens de wijsgerig-socratische methode gaan we op zoek naar het wat en … waarom van de huidige tijdsgeest.
Je kunt je als deelnemer NU al opgeven via: www.huisderzotheid.nl
Kosten: 12 E p.p.
Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen
Laten we samen al vragend en methodisch op zoek gaan naar de TIJDGEEST van 2017.

Rotterdamse Tijdgeest

Op dinsdag 25 juli a.s. houden we een FILOSOFISCH CAFE [19.00-21.45 uur] over de Tijdgeest van 2017.
De Tijdgeest is niets meer of minder dan de over-heersende gedachten, gevoelens en handelingen van een persoon of groep.
Bij Rotterdam [als stad/regio] kun je dan denken aan:
– belang & invloed van de haven
– spanningen tussen oude Rotterdammers en de nieuwe migranten
– groei van innovatie
– banenverlies door computers & automatisering
– groei van toeristen, evenementen, congressen…
– betekenis van Leefbaar, PVV, Forum voor Democratie, PvdA, SP, PvdD…
Van belang is de persoonlijke duiding en interpretatie van deze Tijdgeest 2017… en … Hoe kun je daar anders & beter mee omgaan.
Je kunt je NU opgeven via: www.huisderzotheid.nl
Kosten: 12 E p.p.
Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen [moderators]
[Achtergrondinfo, zie o.a.: www.versbeton.nl]

Onderzoek je Tijdgeest 2017 op 25-7

Wat is de tijdgeest van 2017? Een handige methode is om gewoon te kijken naar de hoofdthema’s van de geschreven pers en het continue nieuws op internationale zenders zoals CNN, RT Euronews, e.d. Maar… een even belangrijke invalshoek is het ontdekken van je eigen doorslaggevende ideeen en opvattingen die jouw dagelijks handelen sturen. Kennelijk kunnen we niet zonder centrale overtuigingen of ‘geloofsartikelen’. We kunnen niet zonder, maar weten ook niet altijd of ze waar zijn… Dat is dan ook precies het nut van een FILOSOFISCH CAFE. Daarin onderzoek je via vragen wat wel en niet van waarde is. A.s. 25 juli kun je deelnemen aan een filosofisch cafe vanaf 19.00 – 21.45 uur in het Huis der Zotheid te Rotterdam. Kosten 12E p.p., inclusief welkomstdrankje. Je kunt je NU opgaven via: www.huisderzotheid.nl. Begeleiding is in handen van: Andre de Bruijn en Ferrie Veen. Dus?… onderzoek je tijdgeest 2017!

Smartphones in de ruimte

‘De’ tijdgeest betekent vooral ook dat die tijdgeest van 2017… in ontwikkeling is. Het is geen statische aangelegenheid van een star en in-flexibel denken. Een mooi voorbeeld: In Californie [VS] schieten ze smartphones via een raket de ruimte in. Via deze nieuwe technologie kunnen ze naar olie-opslagplaatsen, landerijen, veestapels e.d. kijken. Daaruit kunnen ze afleiden hoe de prijs van een product zich gaat ontwikkelen… en… kunnen ‘failed states’ minder martelen en kwade zaken doen. In het filosofisch cafe van dinsdag 25 juli kan zoiets naar voren komen. Deelnemers zijn welkom, prijs 12E p.p., opgave graag via: www.huisderzotheid.nl. Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen. Info: ferrie.veen@jebestaan.nl