‘De’ tijdgeest betekent vooral ook dat die tijdgeest van 2017… in ontwikkeling is. Het is geen statische aangelegenheid van een star en in-flexibel denken. Een mooi voorbeeld: In Californie [VS] schieten ze smartphones via een raket de ruimte in. Via deze nieuwe technologie kunnen ze naar olie-opslagplaatsen, landerijen, veestapels e.d. kijken. Daaruit kunnen ze afleiden hoe de prijs van een product zich gaat ontwikkelen… en… kunnen ‘failed states’ minder martelen en kwade zaken doen. In het filosofisch cafe van dinsdag 25 juli kan zoiets naar voren komen. Deelnemers zijn welkom, prijs 12E p.p., opgave graag via: www.huisderzotheid.nl. Begeleiding: Andre de Bruijn en Ferrie Veen. Info: ferrie.veen@jebestaan.nl

Smartphones in de ruimte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *