Komende week, op dinsdag 28 maart, gaat het Socratisch cafe Rotterdam nader in op de toekomst. Centraal staat de vraag naar doel en middelen van de praktische filosofie vanuit dit cafe. E.e.a. zal de grondslag vormen voor het SCR programma 2017.

Zaterdag 8 april a.s. komt de VFP [Vereniging voor Filosofie en Praktijk] vanaf 10.00 uur bij elkaar om over het nieuwe beleid te praten en te beslissen. Vooral in de ochtend zal de VFP zich uitspreken over de nieuw ingeslagen koers.
De grondidee is simpel: de leden organiseren binnen het verenigings-kader nieuwe activiteiten die de praktische filosofie handen en voeten geven.

In beide gevallen staat het begrip praktische filosofie centraal.
Wat bedoelen we daarmee, en wat kunnen we daarmee? Zelf vat ik dat als volgt op: elk idee, denken, voelen en handelen kan in principe ‘beklopt’ worden op zijn betekenis en invloed. Langs deze weg kun je denken, voelen en doen ontwikkelen, wijzigen en verbeteren.

De filosofie-geschiedenis met al haar ‘frames’ wordt dan een wijs overzicht van te gebruiken methodes en technieken. Anders gezegd: praktische filosofie is het democratiseren van het eigen en andermans-[vrouws-]denken voor alledaagse kwesties. Zowel prive als zakelijk.

Komende week wordt mijn blog, site, LI, Facebook e.d. ge-update. Het laatste jaar [2016] is er teveel ruis ontstaan, opruimen en verheldering is hard nodig.
Voor feedback houd ik me aanbevolen.

Je existentiele vraag voor dit weekend is:
Hoe be-oefen jezelf de praktische filosofie in alledaagse situaties?

Praktische filosofie in 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *