Het moet een spannende en gevaarlijke tijd geweest zijn in Parijs van 1940 tot en met najaar 1944. De Nazi’s hebben het voor het zeggen, de joden worden opgepakt en afgevoerd… en er wordt druk gewerkt aan het wijsgerig vormgeven van het existentialisme.
Een praktisch filosofische stroming die doorwerkt tot op de dag van vandaag en nog vele jaren na 2017 tot voorbij 2050.

De kern van het existentialisme kan eenvoudig uitgedrukt worden in het adagium: de existentie [je bestaan] gaat vooraf aan de essentie [je identiteit].
Anders gezegd de mens kenmerkt zich door zijn vrijheid en verantwoordelijkheid van al zijn keuze’s.

Dit existentialisme is mooi onder woorden gebracht in Sarah Bakewell’s boek:
De existentialisten, uitgeverij Ten Have, vertaald vanuit het Engels.
In de Engelse uitgave lees je in 440 pagina’s over Sartre, De Beauvoir, Camus, Heidegger, Levinas, Marcel… en vele anderen.

Met enige verbeelding zie je Sartre, De Beauvoir in Parijse cafes, te midden van wijn drinkende adepten, aan de slag over vrijheid, bevrijding, fenomenologie, de kwade trouw… en het hele wijsgerige jargon wat zo’n grote invloed heeft gekregen op politiek, therapie, kunsten en literatuur.
Kortom een heel informatief en spannend geschreven boek!

Graag tot morgen [31e dec.] over de zoektocht van Witteman naar zijn geluk.
Ferrie

Existentialisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *